Wednesday, 24 June 2009

Proposal Perpisahan SD

Lampiran 1 : Susunan PanitiaSUSUNAN PANITIA
PERPISAHAN DAN PELEPASAN KELAS VI
TAHUN PELAJARAN 2008-2009

Pelindung : Kepala Sekolah
Ketua : Supranogi
Bendahara : Nengsih
Sekretaris : Slamet Riyanto

Seksi-Seksi :
1. Humas : Tiur Lina S.
2. Rohani : Abdul Mufid

3. Konsumsi : - Widiyarti
- Khasanah
- Kokom Komariah

4. Acara : Siti Nurbaya
Yuli Purnawati

5. Documentasi : Nurdin
6. Perlengkapan : Kasino
7. Keamanan/Kebersihan : Julius Agustinus

KetuaSupranogi
NIP. 131799672
BAB I
PENDAHULUANDalam rangka penutupan tahun pelajaran bagi siswa-siswi kelas VI SDN Cengkareng Barat 19 Pagi akan melaksanakan suatu acara yaitu acara perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas VI.

A. Latar Belakang

Siswa-siswi kelas VI sudah bersekolah di SDN Cengkareng Barat 19 Pagi selama 6 tahun, sejak masa itu banyak hal yang didapat baik suka maupun duka, serta proses pembelajaran secara fisik maupun mental dan tidak lupa yang terpenting adalah pembekalan yang mendasar yaitu keimanan dan ketaqwaan.
Semoga yang didapat di SDN Cengkareng Barat 19 PG. dapat berguna bagi dirinya sendiri, Agama, Orang Tua serta Bangsa dan Negara. Dan untuk meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi.B. Tujuan

Acara ini juga betujuan untuk menyerahkan anak bagi pihak sekolah kepada orang tua siswa masing-masing, karena pihak sekolah hanya sampai kelas VI memikul tanggung jawab bagi anak-anak mereka dan kini tanggung jawab tersebut diserahkan kembali kepada orang tua.
Bagi siswa-siswi acara perpisahan sangatlah penting artinya, karena disitulah merupakan momen yang selalu dikenang hingga dewasa kelak. Pelepasan artinya adalah pihak sekolah melepas siswa-siswinya untuk mencari sekolah dijenjang yang lebih tinggi dan tidak lagi diantar oleh pihak SDN Cengkareng Barat 19 PG. tidak seperti di tahun-tahun yang lalu.BAB II
PROGRAM KEGIATAN, SUSUNAN PANITIA DAN PENDANAAN


A. Program Kegiatan


Dalam acara perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas VI akan ditampilkan semeriah mungkin. Semua kelas dari kelas I sampai kelas VI akan menyumbang acara dan juga sebagai ajang unjuk kreatifitas baik kelompok maupun perorangan. Kreatifitas tersebut antara lain berupa tarian, nyanyian, dan lain-lain.
Lokasi dan tempat acara terletak di lapangan sekolah dengan menggunakan plampang dan panggung serta soundsistem dan dekorasinya.
Acara tersebut akan dihadiri oleh Siswa-siswi Kelas VI beserta orang tuanya masing-masing, Guru-guru, Komite Sekolah beserta jajarannya dan para undangan.

B. Susunan Panitia
Terlampir

C. Pendanaan
1. Dana yang diperlukan
a. Sewa Tenda ( 4x8 ) 500.000
b. Sond sistim dan orgen tunggal 500.000
c. Jasa Listrik 150.000
d. Dokumentasi 250.000
e. Dekorasi 300.000
f. Konsumsi ( 150 x 5.000 ) 750.000
g. Surat-surat 100.000
h. Lain-lain 300.000
I. Kostum 750.000

Jumlah 3.600.000


2. Sumber Dana
a. Dari Dana Pemerintah DKI Jakarta
b. Sumbangan yang tidak mengikat
BAB III
PENUTUPAkhir kata semoga program kegiatan ini berjalan lancar tanpa ada hambatan serta dapat berguna dan kegembiraan bagi kita semua.

Penyusunan program ini didasarkan atas hasil musyawarah antara sekolah dan orang tua siswa.
Jakarta, 10 Juni 2009
Sekretaris
K e t u a


Supranogi Slamet Riyanto
Nip. 131799672


Mengetahui/MenyetujuiIin Maryani
NIP. 470036581